Skip to content

Harjoitustoiminnan tiedotuksen korjausliike oli välttämätön

Puolustusministeriön uusi linjaus on tervetullut. Tulevaisuudessa puolustusvoimien harjoituskokonaisuudet esitellään puolustusvaliokunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle välittömästi sen jälkeen kun ne on esitelty tasavallan presidentille ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Helmikuussa käyty keskustelu harjoitustoiminnan puutteellisesta tiedottamisesta oli tarpeen. Olen tyytyväinen, että puolustusministeriö nyt vastasi esittämääni kritiikkiin.

Pidän välttämättömänä, että tulevaisuudessa harjoitustoiminta esitellään eduskunnan valiokunnille heti eikä kahden ja puolen kuukauden viiveellä, kuten Yhdysvaltojen kanssa tehtävän harjoitustoiminnan kanssa kävi.

Kansan valitsemien edustajien tulee olla tietoisia merkittävistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvista toimista. On tärkeää, että eduskunnalle annettava selvitys on sisällöltään ja laajuudeltaan samanlainen kuin mitä tasavallan presidentille ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle annetaan.

Etusivu
x